Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Meropenem STADA 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Meropenem Steriscience 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2024-06-04

PL

Resepti

Meropenem SUN 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Meropenem Thrive 500 mg, 1 g injektio- infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-08-09

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1 g peräpuikko SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletti SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg peräpuikko SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2023-01-02

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2023-09-18

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-09-18

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos SPC 2023-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-16

PL

Resepti

Metforem 500 mg, 750 mg depottabletti SPC 2023-08-01

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-13

PL

Resepti

Metformin Medical Valley 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2023-04-19

PL

Resepti

Metformin ratiopharm 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-15

PL

Resepti

Metformin Sandoz 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2023-09-27

PL

Resepti

Metformin STADA 1000 mg depottabletti SPC 2022-09-29

PL

Resepti

Metformin STADA 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-02

PL

Resepti

Metformin STADA 500 mg depottabletti SPC 2022-09-29

PL

Resepti

Metformin STADA 750 mg depottabletti SPC 2022-09-29

PL

Resepti

Metformin Viatris 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2022-09-07

PL

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2022-08-26

PL

Resepti

Metformin Zentiva 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03

PL

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg tabletti SPC 2024-03-18

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2024-06-07

PL

Resepti

Methenamine hippurate Orion 1 g, tabletti SPC 2023-11-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >