Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 294
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Metformin Mylan 500, 850, 1000 mg tabletti SPC 2017-08-02

PL

Resepti

Metformin Orion 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2019-07-23

PL

Resepti

Metformin Stada 1000 mg tabletti SPC 2017-01-18

PL

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5, 10, 20, 40, 60 mg tabletti SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Methotrexat Accord 100mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-12-26.doc Uusi

PL

Resepti

Methotrexat Accord 10mg tabletti SPC 2019-11-12.docx

PL

Resepti

Methotrexat Accord 2.5mg tabletti SPC 2019-11-12.doc

PL

Resepti

Methotrexate Ebewe 100 mg_ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-03-24

PL

Resepti

Methotrexate Pfizer 25 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-09-03

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-10-31

PL

Resepti

Methylphenidate Orion 18 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Proveblue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metoclopramide Accord 10 mg tabletti SPC 2019-10-20

PL

Resepti

Metoclopramide Baxter (ent. Metoclopramide Claris) 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Metohexal 23.75, 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2017-08-18

PL

Resepti

Metoject 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-10-01

PL

Resepti

Metoject PEN 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg, 27,5 mg ja 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Metolazon Abcur 5 mg tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg ja 190 mg depottabletti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Metopirone 250 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-03-16.docx

PL

Resepti

Metopocor 1 mg_ml injektioneste SPC 2019-04-29.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >