Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

MAXALT RAPITAB 5 mg, 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2022-01-17.docx

PL

Resepti

Maxitrol silmätipat, suspensio SPC 2022-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mayzent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mecastrin 2 mg depottabletti SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-06-14

PL

Resepti

Medikinet CR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2023-08-08

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-01-06

PL

Itsehoito

Medipekt 0.8 mg-ml ja 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-06-10

PL

Itsehoito

Medipekt 0.8 mg-ml ja 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Medithyrox 13mikrog, 25mikrog, 50mikrog, 62mikrog, 75mikrog, 88mikrog, 100 mikrog, 112mikrog, 125mikrog, 137mikrog, 150mikrog, 175mikrog, 200mikrog tabletti SPC 2023-03-07

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2024-04-12

PL

Resepti

Medrol 4mg, 16mg, 32mg tabletti SPC 2024-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mekinist - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mektovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mektovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Glenmark 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Melatonin Neurim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Orion 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2024-04-30

PL

Resepti

Melatonin Pharma Nord 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-16

PL

Resepti

Melatonin Unimedic Pharma 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-11-21

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Vitabalans 3 mg ja 5 mg tabletti SPC 2023-09-08

PL

Resepti

Mellozzan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg tabletti SPC 2023-11-24

PL

Resepti

Meloxicam Hexal 7,5 mg, 15 mg tabletti SPC 2013-05-06

PL

Resepti

Meloxicam Orion 15 mg tabletti SPC 2023-12-15

PL

Resepti

Melphalan Macure 50 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos SPC 2024-04-25

PL

Resepti

Melphalan Medac 50 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-03-03

PL

Resepti

Memantin Orion 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Memantin Stada 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine LEK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >