Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Methotrexat Accord 10 mg tabletti SPC 2023-02-27

PL

Resepti

Methotrexat Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-11-03

PL

Resepti

Methotrexat Accord 2,5 mg tabletti SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Methotrexat Accord 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-03

PL

Resepti

Methotrexate Ebewe 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-02-24

PL

Resepti

Methylphenidate Orion 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2023-10-17

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2023-12-07

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Methylphenidate STADA 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2022-12-16

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Methylphenidate Viatris 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2023-11-22

PL

Resepti

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg ja 1000 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Methylthioninium chloride Proveblue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metoclopramide Accord 10 mg tabletti SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Metoclopramide Baxter 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-12

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Metohexal 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Metoject 50 mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-05-02

PL

Resepti

Metoject PEN 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg, 27,5 mg ja 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2023-08-01

PL

Resepti

Metolazon Abcur 5 mg tabletti SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-27

PL

Resepti

Metopirone 250 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Metopocor 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-14

PL

Resepti

Metronidazol Baxter 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-10-30

PL

Resepti

Metronidazole Braun 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-11-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >