Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 303
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2017-03-14.doc

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23,75 mg, 47,5 mg, 95mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-03-09

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti

Metronidazol Claris 5 mg/ml infuusioneste, liuos SPC 2016-07-21

PL

Resepti

Metronidazol ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2017-05-05

PL

Resepti

Metronidazole Braun 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2016-11-08

PL

Resepti

Metronidazole Vioser 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Metvix 160 mg-g emulsiovoide SPC 2018-07-19 Uusi

PL

Resepti

Miacalcic 100 IU-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2016-09-30

PL

Resepti

Miacalcic Nasal 200 IU-annos nenäsumute SPC 2012-05-04

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste SPC 2015-11-12.doc

PL

Resepti

MIBG I-123 injektioneste, liuos SPC 2017-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Micardis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MicardisPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Microgynon tabletti SPC 2017-08-29

PL

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos SPC 2016-05-26

PL

Resepti

Microluton 30 mikrog tabletti SPC 2018-10-17 Uusi

PL

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-04-18

PL

Resepti

Midazolam Accord 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-04-18

PL

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-08-21

PL

Resepti

Midazolam Orpha 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-08-11.doc

PL

Resepti

Midiana (ent. Ethinylestradiol-Drospirenone Richter) 0.03 mg - 3 mg tabletti SPC 2017-12-18

PL

Resepti

MidianaCont 0,03 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2018-04-18

PL

Resepti

Mifepristone Linepharma 200 mg tabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti SPC 2017-03-21

PL

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli SPC 2017-12-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Gen.Orph - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mimpara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >