Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 447
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Absenor 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2024-05-02 Uusi

PL

Resepti

Absenor 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2024-05-02 Uusi

PL

Resepti

Abstral 100 mikrog, 200 mikrog, 300 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog. resoribletti SPC 2022-09-13

PL

Resepti

Acarizax tabletti, kylmäkuivattu, SPC 2023-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Accofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aciclovir Accord 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-09

PL

Resepti

Aciclovir Pfizer 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-11-27

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2023-06-20

PL

Resepti/itsehoito

Acidal 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-08-30

PL

Resepti

Acitretin Orifarm 10 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2022-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aclasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Aclomed 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Aclovir 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2022-07-16

PL

Resepti

Acnatac 10 mg-g + 0.25 mg-g geeli SPC 2024-01-22 Uusi

PL

Resepti

Acriseu 8 mg-60 mg kapseli, kova SPC 2023-09-13

PL

Resepti

Act-Hib injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-11-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actelsar HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Actikerall 5 mg-g + 100 mg-g liuos iholle SPC 2023-01-20

PL

Resepti

Actilyse 10 mg, 20 mg, 50 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Actilyse 2 mg injektio - infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-08-03

PL

Resepti

Activelle 1 mg-0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2023-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actraphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actrapid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Acuver 8 mg pumpun painallus oraaliliuos PL 2010-10-27

PL

Resepti

Acyclostad 200 mg tabletti SPC 2023-08-08

PL

Resepti/itsehoito

Acyclostad 50 mg-g emulsiovoide SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Acyclostad 800 mg tabletti SPC 2020-06-09

PL

Resepti/itsehoito

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletit SPC 2020-10-01.doc

PL

Resepti

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2019-10-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >