Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 447
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Albuman 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Albumin Baxalta 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Albumin Baxalta 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Albumin Behring 200 g-l, infuusioneste, liuos SPC 2021-11-23

PL

Resepti

Albunorm 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-09-07.docx

PL

Resepti

Albunorm 250 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-09-07.docx

PL

Resepti

Albunorm 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-09-07

PL

Resepti

Albunorm 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2022-09-07

PL

Resepti

Alburex 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2021-06-30

PL

Resepti

Alburex 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2023-09-28

PL

Resepti

Albutein 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2023-12-15

PL

Resepti

Albutein 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2023-12-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldurazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alecensa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-29

PL

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Alendronat Viatris 70 mg tabletti SPC 2023-05-24

PL

Resepti

Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Alfacalcidol Strides 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2024-01-03

PL

Resepti

Alfentanil Hameln 0.5 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2022-12-12.doc

PL

Resepti

Alfentanil Kalceks 0.5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2024-04-26 Uusi

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2023-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ALIMTA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alitretinoin Orifarm 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä SCP 2020-04-03

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Allestin 125-50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2024-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alli (ent. Orlistat GSK) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >