Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 426
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aflunov - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afstyla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aggrastat 250 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Aggrastat 50 mikrog-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-11-12

PL

Itsehoito

Agiocur rakeet SPC 2021-02-05

PL

Itsehoito

Agiolax rakeet SPC 2021-09-01 Uusi

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Aikum 20 mg-ml silmätipat SPC 2021-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aimovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Airapy 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2019-05-15

PL

Resepti

AIRATHON 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 4 mg purutabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 4 mg rakeet SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Airathon 5 mg purutabletti SPC 2020-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Airexar Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Airomir 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30

PL

Resepti

Airomir Autohaler 0,1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ajovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Aklief 50 mikrog-g emulsiovoide SPC 2020-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Akynzeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alacare 8 mg lääkelaastari SPC 2018-09-14

PL

Resepti

Albetol 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Albetol 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-09

PL

Resepti

Albuman 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2021-04-30

PL

Resepti

Albuman 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2021-04-30

PL

Resepti

Albumin Baxalta 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2019-12-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >