Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 442
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Orion 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-01

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan-Hydrochlorothiazide Orion 5mg-160mg-12.5mg, 5mg-160mg-25mg, 10mg-160mg-12.5mg, 10mg-160mg-25mg, 10mg-320mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-02 Uusi

PL

Resepti

Amlodipine Vitabalans 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-01-12

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-15

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Stada 5-160-12.5 mg, 10-160-12.5 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amloratio 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ammonaps - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amorion 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Amorion 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Amorion 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2023-02-23

PL

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-23

PL

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Amorion Comp 80 - 11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Amorolfin ratiopharm 5 prosenttinen lääkekynsilakka SPC 2022-06-16

PL

Resepti

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2023-02-08

PL

Resepti

Amoxicillin Sandoz 500 mg, 750 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-10-27

PL

Resepti

Amoxin 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2023-04-18 Uusi

PL

Resepti

Amoxin 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-17

PL

Resepti

Amoxin comp 50 mg - 12.5 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Amoxin comp 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Amoxin comp 80 mg-11,4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Amoxin comp 875 mg - 125mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-03-21

PL

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Ampitar 1 g, 2 g, injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-11-10

PL

Resepti

Ampres 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08.docx

PL

Resepti

Ampres 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amsparity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >