Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 429
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atorbir 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-30

PL

Resepti

Atorvastatin Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-24

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-24

PL

Resepti

Atorvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2021-02-22

PL

Resepti

Atorvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-25 Uusi

PL

Resepti

Atorvastatin ratiopharm (ent. Atorvaratio) 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Atosiban Accord 37.5 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-24.doc

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2018-10-08.doc

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atovaquone Glenmark 150 mgml oraalisuspensio SPC 2019-11-12.doc

PL

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.2 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Atropine Accord 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos SPC 2020-12-17

PL

Resepti

Atrovent ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2021-01-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

AUGMENTIN 875 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >