Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 453
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ampres 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08.docx

PL

Resepti

Amroliv 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-10-11

PL

Resepti

Amroliv 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-10-11

PL

Resepti

Amroliv 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amsparity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amvuttra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amyvid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amzolynic 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-12-04

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-09-30

PL

Resepti

Anafranil Retard 75 mg depottabletti SPC 2023-09-30

PL

Resepti

Anagrelid Avansor 0.5 mg kapseli SPC 2022-10-05

PL

Resepti

Anagrelid Orion 0,5 mg kapseli, kova SPC 2022-04-22

PL

Resepti

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova SPC 2022-12-02

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Anagrelide STADA 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anagrelide Viatris (ent. Anagrelide Mylan) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Anapen Junior 150 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Andatin 500 mg-500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-10-26

PL

Resepti

Angeliq 1mg-2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-10

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Anidulafungin Accord 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Anidulafungin Reig Jofre 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Anidulafungin Stada 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-06-23

PL

Resepti

Anksilon 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-10-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >