Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 445
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Apydan 600 mg tabletti SPC 2022-07-06

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön SPC 2020-01-03

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Fresenius Kabi injektioneste, liuos, SPC 2020-04-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
AQUIPTA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aranesp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-31

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti SPC 2023-01-05

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2023-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arexvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ARIKAYCE liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arimidex 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2023-02-22

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-04-25

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 10 mg, 15 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-08-29

PL

Resepti

Aripiprazol Stada 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2022-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Avansor 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg tabletti SPC 2023-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Mylan Pharma (ent. Aripiprazole Pharmaten) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2022-05-13

PL

Resepti

Aripiprazole ratiopharm 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2021-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arixtra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arlevert 20 mg-40 mg tabletti SPC 2023-07-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Armisarte - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aromasin 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arsenic Trioxide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >