Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 445
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 200 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-10-09

PL

Resepti

Antrex 15 mg tabl SPC 2021-05-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apidra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apixaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Apixaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban Orion 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-05.docx

PL

Resepti

Apixaban Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-05.docx

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-06 Uusi

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-06-10 Uusi

PL

Resepti

Apixaban Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-28

PL

Resepti

Apixaban Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-28

PL

Resepti

Apixaban Stada 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Apixaban Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Apixaban Viatris 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Apixaban Viatris 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Apogo PEN 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-09-26

PL

Resepti

Apolar 0.1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2020-09-03

PL

Resepti

Apolar 0.1 prosenttinen voide SPC 2020-09-03

PL

Resepti

Apomorphine Stada 5 mg-ml infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2023-10-24

PL

Resepti

Apremilast Avansor 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-19

PL

Resepti

Aprepitant Stada 80 mg, 125 mg, 125 mg + 80 mg kapseli, kova SPC 2020-02-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apretude - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aptivus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Apydan 300 mg tabletti SPC 2022-07-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >