Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 426
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Addex-Kalium infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Kaliumklorid 150 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Natriumklorid 235 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adempas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Adenosin Life Medical 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2015-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adenuric - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aderolio 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg ja 1 mg tabletti SPC 2021-08-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adjupanrix (ent. Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Adrenalin 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04.docx

PL

Resepti

Adrenalin 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-11-10

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-17

PL

Resepti

Adrenalin Ethypharm 1 mg-ml, injektioneste, liuos SPC 2019-04-24.doc

PL

Resepti

Adrenalin Martindale Pharma 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adrovance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adtralza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Adursal 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-10-22.docx

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advagraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Advantan 0.1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2019-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adynovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerinaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aerobec 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Aerobec Autohaler 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Aethoxysklerol 5 mg-ml, 10 mg-ml, 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afinitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >