Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Revastad 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revestive - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Revia 50 mg PIL 2011-07-08.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revinty Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Revitelle 10 mg tabletti, suussa hajoava PL 2022-12-16

SPC

Resepti

Revitelle 2.5 mg-ml oraaliliuos PL 2022-12-16

SPC

Resepti

Revitelle 20 mg tabletti PL 2023-05-23

SPC

Resepti

Revitelle 20 mg tabletti, suussa hajoava PL 2024-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revlimid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revolade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revsetmo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reyataz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rezolsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rezzayo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rhesonativ 625 IU-ml injektioneste, liuos PL 2022-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rhokiinsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rhophylac 1000 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2019-06-25

SPC

Resepti

Rhophylac 1500 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2019-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riarify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Riastap 1 g injektio - infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-03-21

SPC

Resepti

Rigevidoncont 150mikrog-30 mikrog päällystetyt tabletti PL 2022-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riltrava Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rilutek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riluzole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rimapen 600mg tabl PL 2023-01-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rimmyrah - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti PL 2023-07-03

SPC

Resepti

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos PL 2023-05-19

SPC

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos PL 2024-02-05 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >