Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti PL 2020-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rivaroxaban Avansor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-10-26

SPC

Resepti

Rivaroxaban Avansor 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-10-26

SPC

Resepti

Rivaroxaban Avansor 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-10-26

SPC

Resepti

Rivaroxaban Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-03-13

SPC

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-03-13

SPC

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-03-13

SPC

Resepti

Rivaroxaban Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-25

SPC

Resepti

Rivaroxaban Orion 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-25

SPC

Resepti

Rivaroxaban Orion 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-25

SPC

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-20 aloituspakkaus

SPC

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-06

SPC

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-06

SPC

Resepti

Rivaroxaban Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-06

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-23

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg + 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-23

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg, 20 mg kapseli, kova hoidon aloituspakkaus PL 2023-08-16

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg, 20 mg kapseli, kova PL 2023-08-16

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-23

SPC

Resepti

Rivaroxaban Stada 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Viatris (ent. Rivaroxaban Mylan) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rivastigmin Orion 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg kapseli, kova PL 2023-07-04

SPC

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova PL 2022-07-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine 1 A Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >