Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 265 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roteas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

ROTOP-NanoHSA 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2022-09-30

SPC

Itsehoito

Rowiren emulsiovoide PL 2021-07-20

SPC

Resepti

Roxiper 10 mg-4 mg-1.25 mg, 20 mg-4 mg-1.25 mg, 10 mg-8 mg-2.5 mg, 20 mg-8 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-03

SPC

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-06-18

SPC

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-16

SPC

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide PL OTC 2021-07-09

SPC

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide PL Rx 2021-07-09

SPC

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen geeli PL OTC 2021-07-09

SPC

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen geeli PL Rx 2021-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rozlytrek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rubira 0.02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

SPC

Resepti

Rubira 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rubraca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ruconest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rukobia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ruxience - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rxulti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ryaltris 25 mikrogrammaa-annos - 600 mikrogrammaa-annos nenäsumute, suspensio PL 2023-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rybelsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rybrevant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rybrila 160 mikrog-ml oraaliliuos PL 2023-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rydapt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ryeqo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ryzodeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9