Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 266
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos PIL 2020-06-17.docx

SPC

Resepti

Ringerfundin infuusioneste PIL 2018-03-01

SPC

Resepti

Rinivent 21 mikrog-annos nenäsumute, liuos PL 2023-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rinvoq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-23

SPC

Resepti

Risedronat Sandoz 35 mg tabletti PL 2019-09-16

SPC

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-14

SPC

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-14

SPC

Resepti

Risperdal 1 mg-ml oraaliliuos PL 2022-03-14

SPC

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten PL 2021-11-11

SPC

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti PL 2018-08-03

SPC

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-16

SPC

Resepti

Risperidon Krka 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-16

SPC

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-06-29

SPC

Resepti

Risperidon Orion 1 mg-ml oraaliliuos PL 2020-09-21

SPC

Resepti

Risperidon Ratiopharm 0,25 mg kalvopäällysteiset tabletit, PL 2021-10-18.doc

SPC

Resepti

Risperidon ratiopharm 0,25 mg tabletti PL 2019-05-15

SPC

Resepti

Risperidon Ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-06-06

SPC

Resepti

Risperidon ratiopharm 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten PL 2021-12-17

SPC

Resepti

Risperidon Sandoz 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg-ml oraaliliuos PL 2023-10-06

SPC

Resepti

Risperidon Sandoz 2 mg, 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Risperidon Sandoz 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Risperidone Grindeks 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-15.docx

SPC

Resepti

Risperidone Stada 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristaben - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristfor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >