Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 266
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivastigmine Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rivastor 13.3 mg-24 h depotlaastari PL 2019-08-15

SPC

Resepti

Rivastor 4.6 mg-24 h, 9.5 mg- 24 h depotlaastari PL 2017-10-02

SPC

Resepti

Rivatril 0,5 mg, 2 mg tabletti PL 2022-02-02

SPC

Resepti

Rivaxa 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen pakkausseloste 2023-12-22.docx Uusi

SPC

Resepti

Rivaxa 15 mg + 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen pakkausseloste (aloituspakkaus) 2023-12-22.docx Uusi

SPC

Resepti

Rivaxa 15 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen pakkausseloste 2023-12-22.docx Uusi

SPC

Resepti

Rivaxa 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen pakkausseloste 2023-12-22.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixathon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riximyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava PL 2023-06-26

SPC

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti PL 2023-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RoActemra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Robinul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-10-01

SPC

Resepti

Robinul-Neostigmin 0.5 mg-ml + 2.5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-11-30

SPC

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2023-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roclanda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roctavian - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-17

SPC

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2024-01-26 Uusi

SPC

Resepti

Rocuronium hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2023-12-05

SPC

Itsehoito

Rogaine 50 mg-ml liuos iholle PIL 2022-10-03

SPC

Resepti

Rolod 1000 mg tabletti PL 2022-04-22

SPC

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg tabletti OTC PL 2022-04-22

SPC

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg tabletti PL 2022-04-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >