Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Rizastad 10 mg tabletti, suussa hajoava PL 2019-10-23.doc

SPC

Resepti

Rizatriptan Stada 10 mg tabletti PL 2016-06-10.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RoActemra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Robinul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-10-01

SPC

Resepti

Robinul-Neostigmin 0.5 mg-ml + 2.5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-11-30

SPC

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2023-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roclanda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roctavian - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-03-17

SPC

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2020-11-26

SPC

Resepti

Rocuronium hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2022-03-29

SPC

Itsehoito

Rogaine 50 mg-ml liuos iholle PIL 2022-10-03

SPC

Resepti

Rolod 1000 mg tabletti PL 2022-04-22

SPC

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg tabletti OTC PL 2022-04-22

SPC

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg tabletti PL 2022-04-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rolufta Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos PL 2022-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ronapreve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ropinirol krka 2 mg, 4 mg, 8 mg, depottabletti PL 2022-04-20

SPC

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti PL 2022-11-01

SPC

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti PL 2021-07-12

SPC

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-12-17

SPC

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml, 7.5 mg-ml, 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-12-17

SPC

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-01-12

SPC

Resepti

Ropivacaine B. Braun 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-12-17

SPC

Resepti

Ropivacaine B. Braun 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-12-17

SPC

Resepti

Ropivacaine B. Braun 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-12-17

SPC

Resepti

Ropivacaine B. Braun 7,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-12-17

SPC

Resepti

Ropivacaine BioQ 2 mg/ml infuusioneste, liuos, antovälineistö, PL 2022-11-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >