Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Orion 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-15 Uusi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Stada 245 mg tabletti SPC 2020-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Tenox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-04-22.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tepadina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Terbinafin Hexal 250 mg tabletti SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletti SPC 2016-02-19

PL

Resepti/itsehoito

Terbistada 10 mg-g, emulsiovoide SPC 2014-08-26

PL

Resepti

Terlipressiini SUN 0,1 mg-ml injektioneste SPC 2015-07-03.doc

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Terra-Cortril-P silmä-korvatipat, suspensio SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Terra-Cortril-P silmä-korvavoide SPC 2018-05-15

PL

Itsehoito

Terracort (ent. Terra-Cortril) voide SPC 2018-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Terrosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tesavel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Testavan 20 mg -g transdermaaligeeli SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Testim 50 mg transdermaaligeeli SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Testogel 25 mg-annos geeli SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Testogel 50 mg-annos geeli SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Tetmodis 25 mg tabletti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Tetralysal 300 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Tetravac injektioneste, suspensio SPC 2017-10-18

PL

Resepti

Tetrofosmin Rotop 0.23 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-05-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tevagrastim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teysuno - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >