Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tobrex Depot 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2019-10-24

PL

Itsehoito

Toilax 2 mg-ml peräruiskesuspensio SPC 2019-11-15 Uusi

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2019-11-15 Uusi

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2019-11-15 Uusi

PL

Resepti

Tolerak 40 mg-g emulsiovoide SPC 2020-04-23.docx

PL

Resepti

Tolterodin Actavis 4 mg depotkapseli SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-02-21

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2020-02-21.doc

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-07-28 Uusi

PL

Resepti

Tolterodine Accord 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2019-09-17.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tolvaptan ratiopharm 15mg, 30mg, 15mg+45mg, 30mg+60mg, 30mg+90mg tabletti SPC 2020-04-06

PL

Resepti

Tolvon 10, 30, 60 mg tabletti SPC 2016-04-01

PL

Itsehoito

Toncils, Toncils Sitruuna ja Mustaherukka imeskelytabletti SPC 2016-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tookad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Topimax 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Topimax 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Topiramat Accord 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-17 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Orion 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2020-02-27

PL

Resepti

Topiramat ratiopharm 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50 mg kapseli SPC 2020-01-10

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50, 100, 200 mg tabletti SPC 2020-01-10

PL

Resepti

Topotecan Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Topotecan Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-03-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Topotecan Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Toradol 30 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >