Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Takhzyro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Takipril 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-27.doc

PL

Resepti

Takrozem 0.1 prosenttinen voide SPC 2018-03-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Talmanco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taltz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Talzenna

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Talzenna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tambocor 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Tambocor 100 mg tabletti SPC 2020-06-05.docx

PL

Resepti

Tambocor Retard 100, 200 mg depotkapseli SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Tamictor 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2015-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tamiflu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tamofen 10 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Tamofen 20 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Tamsact 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Tamsu-Anlini 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsucinfa 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsugaran 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsulogen 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2016-06-09

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi KRKA 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Orion 0.4 mg depotkapseli, kova, SPC 2020-06-10.doc Uusi

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Sandoz 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2019-12-12

PL

Resepti

Tamsumin 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-10-22

PL

Resepti

Tamsupli 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsurion 0.4 mg depotkapseli SPC 2017-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tandemact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tanonalla 5-2.5 mg, 10-5 mg, 20-10 mg, 30-15 mg, 40-20 mg SPC 2019-10-08

PL

Resepti/itsehoito

Tapin 25 mg plus 25 mg lääkelaastari SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Tapin 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide SPC 2015-04-17

PL

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >