Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Torisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli SPC 2020-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tramadin 50 mg kapseli, kova SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Tramadol 100 mg, 150 mg, 200 mg Krka depottabletti SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2018-07-06

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-08-14

PL

Resepti

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletti SPC 2018-09-07

PL

Resepti

Tramadol Vitabalans 50 mg tabletit SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 37.5 mg-325 mg tabletti SPC 2020-07-06.doc

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 75 mg - 650 mg tablettifi-spc 2020-07-06.doc

PL

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Tramal 50 mg kapseli SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Tramal 50 mg liukeneva tabletti SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Tramal 50 mg-ml injektioneste SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Tramium 100 mg depotkapseli SPC 2013-09-26

PL

Resepti

Tramium 150 mg depotkapseli SPC 2013-09-26.doc

PL

Resepti

Tramium 200 mg depotkapseli SPC 2013-09-26

PL

Resepti

Trampalgin 37.5.-325 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Tranexamic acid Accord 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Tranexamic acid Alternova 100 mg-ml injektioneste SPC 2015-01-23

PL

Resepti

Tranexamic acid Baxter 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-06-02 Uusi

PL

Resepti

Tranexamic Acid Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-12-12.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >