Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 319
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simbrinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Simdax 2.5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simponi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simulect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-07.doc

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-07.docx

PL

Resepti

Simvastatin Bluefish 20 mg tabletti SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm (ent. Daxistin) 80 mg tabletti SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-04-24 Uusi

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Sinemet 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2018-08-24

PL

Resepti

Sinemet Depot 50 mg-200 mg depottabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Singulair 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair 4 mg rakeet SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair 5 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair-AR 10 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair-AR 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair-AR 5 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Sinmelan 5 mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-15.doc

PL

Resepti

Sir Ephedrin Paediatr. oraalineste SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Sir. Ephedrin oraalineste SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sirturo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitagliptin Krka 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25, 50, 100 mg tabletti SPC 2016-07-07

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2018-01-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >