Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

SmofKabiven Elektrolyytitön SPC 2016-10-06

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven infuusioneste, emulsio SPC 2016-10-06

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14 Uusi

PL

Resepti

Smoflipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Sodium Chromate CR-51 37 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-02-27

PL

Resepti

Sodium Iodide I-123 37 Mbq-ml injektioneste SPC 2015-11-12

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 37-7400 MBq kapseli terapiaan SPC 2018-02-13

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 Diagnostic 333 kBq - 3.7 MBq kapseli SPC 2017-03-30

PL

Resepti

Sofiperla 75-30 mikrog tabletti SPC 2018-02-20.doc

PL

Resepti

Softacort 3.35 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2018-07-09.DOC

PL

Resepti

Solaraze 3 prosenttia geeli SPC 2018-02-28

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Solifenacin Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-22

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabetti SPC 2017-12-29

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-02-09

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg ja 10 mg tabletit SPC 2015-09-18

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Soliris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2017-07-18

PL

Resepti

Solomet Depot 40 mg-ml injektioneste SPC 2017-07-18

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlorid. 40 mg-ml + 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-07-18

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg & 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Solu-Medrol 40 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Solu-Medrol 62.5 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-03-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >