Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sequidot depotlaastari SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Serdolect 4, 12, 16, 20 mg tabletti SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Serenase 1, 10 mg tabletti SPC 2017-05-08

PL

Resepti

Serenase 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-05-08

PL

Resepti

Serenase 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-05-08

PL

Resepti

Serenase Depot 50, 100 mg-ml injektioneste SPC 2017-05-08

PL

Resepti

Seretide Diskus 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Seretide Evohaler 25-50, 25-125, 25-250 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Serevent Diskus 50 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2014-08-14

PL

Resepti

Serkep 25 mikrog - 125 mikrog - annos ja 25 mikrog - 250 mikrog - annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2017-08-22

PL

Resepti

Seromex 10 mg liukeneva tabletti SPC 2015-03-24

PL

Resepti

Seromex 20 mg kapseli kova SPC 2015-03-24

PL

Resepti

Seromex 20 mg liukeneva tabletti SPC 2015-03-24

PL

Resepti

Seronil 10, 60 mg tabletti SPC 2017-06-14

PL

Resepti

Seronil 20 mg kapseli SPC 2017-06-14

PL

Resepti

Seroquel 25, 100, 150, 200, 300 mg tabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Seroquel Prolong 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Seroxat 20 mg tabletti SPC 2015-03-25

PL

Resepti

Sertralin Hexal 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Sertralin Krka 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-07-12

PL

Resepti

Sertralin Orion 50, 100 mg tabletti SPC 2016-06-01

PL

Resepti

Sertralin Pfizer 50, 100 mg tabletti SPC 2018-07-06

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm (ent. Sertralin Teva) 50, 100 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-08

PL

Resepti

Setofilm 4 mg, 8 mg suussa hajoavat kalvot SPC 2016-11-09

PL

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti SPC 2016-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-11-18.docx

PL

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, 40 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >