Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 319
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Strepsils Mansikka imeskelytabletti SPC 2018-10-16

PL

Itsehoito

Strepsils Menthol imeskelytabletti SPC 2018-10-15

PL

Itsehoito

Strepsils Mint imeskelytabletti SPC 2018-10-16

PL

Itsehoito

Strepsils Sitrus 1.2 mg-0.6 mg imeskelytabletti SPC 2018-10-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Striascan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stribild - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strimvelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste SPC 2018-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suboxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Subutex 100 mg, 300 mg depotinjektioneste, liuos SPC 2020-07-01.docx

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2020-07-01.doc Uusi

PL

Resepti

Sufenta 5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Sufenta Forte 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Sufentanil-Hameln 5 mikrog-ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Sufentanil-Hameln 50 mikrog-ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektioneste SPC 2015-08-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50, 100 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-01

PL

Resepti

Sumatriptan Teva 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-03-03

PL

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-12-17

PL

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2020-03-24

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2019-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >