Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 295 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Suprecur 0.15 mg-annos nenäsumute SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2017-07-04

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli SPC 2017-07-04

PL

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Sustanon 250 injektioneste SPC 2017-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sustiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sutent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sycrest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sylvant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Symbicort 160-4.5 mikrog inhalaatiosumute SPC 2018-05-31

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Forte inhalaatiojauhe SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler inhalaatiojauhe SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Mite inhalaatiojauhe SPC 2017-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Symkevi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Symtuza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synagis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Synarela 200 mikrog-annos nenäsumute, liuos SPC 2018-08-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synflorix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synjardy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Syntocinon 8.3 mikrog-ml infuusiokonsentraatti - injektioneste SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Syscor 10 mg depottabletti SPC 2017-02-16

PL

Resepti

Syscor 10 mg tabletti SPC 2014-05-13

PL

Resepti

Syscor 20 mg depottabletti SPC 2017-02-16

PL

Resepti

Syscor 5 mg tabletti SPC 2017-02-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10