Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 303
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg & 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Solu-Medrol 40 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Solu-Medrol 62.5 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Soluprick Positiivinen Kontrolli 10 mg-ml liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ Epiteeliuutteet liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ huonepölypunkit liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ hyönteismyrkyt liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ Siitepölyt liuos ihopistotestiin SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Soluvit infuusiokuiva-aine SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Solvetta 0,120mg-0,015 mg per 24 h, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somakit Toc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somatuline Autogel 60, 90, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2018-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somavert - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Sorafenib ratiopharm 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-14

PL

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti SPC 2018-08-17

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 160 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 80 mg tabletti SPC 2017-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova SPC 2018-01-17

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti SPC 2016-06-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >