Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 319
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saxenda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scandonest 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Scatol 3 mg tabletti SPC 2019-09-11.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scenesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scheriproct Neo Kombi – yhdistelmäpakkaus, peräpuikko ja rektaalivoide SPC 2020-05-11 Uusi

PL

Resepti

Scheriproct Neo peräpuikko SPC 2020-05-11 Uusi

PL

Resepti

Scheriproct Neo rektaalivoide SPC 2020-05-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scintimun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scopoderm 1 mg-72 tuntia depotlaastari SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Seasonique 150 mikrog-30 mikrog+10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sebivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2020-03-23.doc Uusi

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2020-08-13 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Seebri Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2018-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Segluromet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

SeHCAT 370 kBq kapseli SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Selexid 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Selincro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Selocomp ZOC 95 mg - 12.5 mg säädellysti vapautava tabletti SPC 2020-05-18

PL

Resepti

Seloken 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Seloken Zoc 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2019-02-13

PL

Itsehoito

Selukos 25 mg-g shampoo SPC 2014-10-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Semglee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml infuusioneste SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-13.doc

PL

Resepti

Sendoxan 200, 500, 1000 ja 2000 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2018-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Senshio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Senstend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >