Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 319
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Soprobec 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-07-28 Uusi

PL

Resepti

Soprobec 50 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2020-07-28 Uusi

PL

Resepti

Sorafenib ratiopharm 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-15.docx

PL

Resepti

Sorafenib Stada 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-01.docx

PL

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 160 mg tabletti SPC 2017-06-15

PL

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 80 mg tabletti SPC 2017-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spectrila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spedra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste SPC 2003-10-10

PL

Resepti

Spesicor DOS 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Spiriva 18 mikrog inhalaatiojauhe SPC 2018-10-09

PL

Resepti

Spiriva Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste SPC 2018-10-09

PL

Resepti

Spirix 25, 50 mg tabletti SPC 2016-03-31

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc

PL

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-07-06 Uusi

PL

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova SPC 2020-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spravato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet SPC 2019-12-12

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sprycel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-03-30

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >