Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Spiriva 18 mikrog inhalaatiojauhe SPC 2017-01-25

PL

Resepti

Spiriva Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste SPC 2018-10-09 Uusi

PL

Resepti

Spirix 25, 50 mg tabletti SPC 2016-03-31

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc Uusi

PL

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2017-06-27

PL

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-12-18

PL

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli SPC 2014-11-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sprycel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2016-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2017-10-18

PL

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Stapressial 10 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 10 mg, 40 mg - 10 mg - 10 mg, kalvopäällysteiset tabletit, SPC, 2018-02-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Starlix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stayveer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg-3 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglatro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stelara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stella 10 mg tablettti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Stemetil 5 mg tabletti SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Stemflova 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2017-01-04

PL

Itsehoito

Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraalisen käyttöön SPC 2015-10-13

PL

Resepti

Steripet 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2016-07-01

PL

Resepti

Stesolid 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-08-31 Uusi

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos ja 10 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2018-10-02

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2017-12-19

PL

Resepti

Stesolid Novum 5 mg-ml injektioneste SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Stesolid Prefill 5 mg-ml peräruiskeliuos SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Stilnoct 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >