Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Telfast 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Telfast 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Telmisartan Ratiopharm 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg tabletti SPC 2020-12-08

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2020-06-04.docx

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-25 mg tabletti SPC 2020-09-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telzir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Temesta 1 mg tabletti SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Temgesic 0.3 mg-ml Injektioneste SPC 2021-05-31.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temodal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temomedac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Temozolomid ratiopharm 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kapseli, kova SPC 2021-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temybric Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-14

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accordpharma 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >