Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 356
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2021-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tivicay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tizagelan 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2023-05-30

PL

Resepti

Tizanidin Orion 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-11-07

PL

Resepti

TOBI 300 mg-5 ml sumutinliuos SPC 2023-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobi Podhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobramycin Pari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tobrasone 3 mg-ml + 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2023-11-27

PL

Itsehoito

Toilax 2 mg-ml peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2022-12-29

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Tolerak 40 mg-g emulsiovoide SPC 2024-04-24 Uusi

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodin SanoSwiss 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Tolterodin Viatris 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Tolterodin Viatris 2 mg, 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-02-13

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tolvon 10 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tookad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Topimax 15 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Topimax 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-31 Uusi

PL

Resepti

Topiramat ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-03

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2024-01-10 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-10 Uusi

PL

Resepti

Topogyne 400 mikrogrammaa, tabletti SPC 2021-11-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >