Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 346
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tibelia 2.5 mg tabletti SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Tibocina 2,5 mg tabletti SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti SPC 2021-12-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tibsovo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ticagrelor Avansor 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-25

PL

Resepti

Ticagrelor Krka 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-21

PL

Resepti

Ticagrelor Mylan 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-06

PL

Resepti

TicoVac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Tidimaz 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tigecycline Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tigecycline Eql Pharma 50 mg, infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2023-05-03 Uusi

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2023-01-13

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2021-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tivicay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tizagelan 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Tizanidin Orion 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-11-07

PL

Resepti

TOBI 300 mg-5 ml sumutinliuos SPC 2021-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobi Podhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tobramycin B. Braun 1 mg-ml, 3 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-07-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobramycin Pari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tobrasone 3 mg-ml + 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2021-10-27

PL

Itsehoito

Toilax 2 mg-ml peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2022-12-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >