Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 356
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Therimin Hunaja ja Sitruuna 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Therimin Metsämarja 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Thiamine Sterop 50 mg-ml, 125 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Thiopental Panpharma 0,5 g, 1 g injektiokuiva-aine liuosta varten, SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Thiotepa Abcur 15 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-08-29

PL

Resepti

Thiotepa Fresenius Kabi 15 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thiotepa Riemser - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thymanax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thymoglobuline 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten valmisteyhteenveto 2023-08-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thyrogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thyroxin 25, 100 mikrog tabletti SPC 2022-12-29

PL

Resepti

Tibocina 2,5 mg tabletti SPC 2022-12-09

PL

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti SPC 2023-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tibsovo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ticagrelor Avansor 60 mg (PER), 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Ticagrelor Krka 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-21

PL

Resepti

Ticagrelor ratiopharm 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-27

PL

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Ticagrelor Viatris 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-24

PL

Resepti

TicoVac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Tidimaz 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tigecycline Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tigecycline Eql Pharma 50 mg, infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Tigecycline Panpharma 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-09-22

PL

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2023-01-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >