Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 356
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temybric Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenkasi (ent. Orbactiv) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accordpharma 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-23

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-12

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil STADA 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Tenox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-10-11

PL

Itsehoito

Tenutex 20 mg-g + 225 mg-g emulsio iholle SPC 2024-04-15.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tepadina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tepkinly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Terbinafin Hexal 250 mg tabletti SPC 2024-02-20

PL

Resepti

Terbinafin Moberg Pharma 98 mg-ml, liuos iholle SPC 2023-08-15

PL

Resepti

Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletti SPC 2021-02-03

PL

Resepti/itsehoito

Terbistada 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Terclara 98 mg-ml liuos iholle SPC 2023-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teriflunomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teriflunomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teriflunomide Avansor 14 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-08

PL

Resepti

Teriflunomide Glenmark 14 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Teriflunomide Krka tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teriflunomide Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teriflunomide Orion 14 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-14

PL

Resepti

Teriflunomide ratiopharm 14 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-19.docx

PL

Resepti

Teriflunomide Sandoz 14 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >