Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 315
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tacforius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TachoSil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tacrolimus Accord 0.1 prosenttinen voide SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Tadalafil Accord 10 mg tabletti SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Tadalafil Accord 2.5 mg tabletti SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Tadalafil Accord 20 mg tabletti SPC 2017-11-04

PL

Resepti

Tadalafil Accord 5 mg tabletti SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Tadalafil Krka 2,5 mg tabletti SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24.doc

PL

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2020-08-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tadalafil Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-28

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-02

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-11 Uusi

PL

Resepti

Tadalafil Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Tadalafil Stada 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Tadalafil Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Tadex 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-09-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tafinlar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Tafluprost Santen 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tagrisso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >