Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 346
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Travoprost-Timolol STADA 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trazimera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trecondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trelegy Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremelimumab AstraZeneca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremfya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Treo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Treosulfan Tillomed 5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Treposa 1 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 10 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 2,5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 1 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 10 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 2.5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trepulmix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tresiba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trevicta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trexan 2.5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Trexan 25 mg_ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2023-01-17

PL

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-03-27

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2022-10-10

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Trientine Waymade 200 mg kapseli, kova SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Triesence 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-06-21 Uusi

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2022-11-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >