Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Trexan 25 mg_ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2021-05-04.doc

PL

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-07-28

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2017-11-14

PL

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova SPC 2021-07-03

PL

Resepti

TRIESENCE 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-30

PL

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trimbow - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg ja 300 mg tabletti SPC 2008-09-29

PL

Resepti

Trimopan 10 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Trimopan 100 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällyinen, Trimopan 300 mg tabletti SPC 2021-07-05

PL

Resepti

TrioBe tabletti SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Triplixam 5 mg-1.25 mg-5 mg, 5 mg-1.25 mg-10 mg, 10 mg-2.5 mg-5 mg, 10 mg-2.5 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-21

PL

Itsehoito

Triplo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2020-10-06

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trisenox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Triumeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Triveram 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trixeo Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trizivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trogarzo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Trombosol Forte emulsiovoide SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Trosyd 1 prosentti emulsiovoide spc 2020-09-21.docx

PL

Resepti

Trosyd 10 mg-g puuteri spc 2020-03-18.docx

PL

Resepti

Trosyd 283 mg-ml lääkekynsilakka spc 2020-03-18.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >