Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 316
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Targiniq 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

TARGOCID 200 mg, 400 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Targretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasigna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasmar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tasminetta 0.02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavlesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taxotere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecartus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecentriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teceos valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecfidera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Technescan Dmsa valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-02

PL

Resepti

Technescan Dtpa valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-25 Uusi

PL

Resepti

Technescan Mag3 valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Technescan PYP 20 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-06-28

PL

Resepti

Technescan Sestamibi valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten, SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Tegretol 100, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200, 400 mg depottabletti SPC 2020-09-28

PL

Resepti

Tegretol 100, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200, 400 mg depottabletti SPC 2020-09-28

PL

Resepti

Tegretol 100, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200, 400 mg depottabletti SPC 2020-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tegsedi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tekcis 2-50 GBq radionuklidigeneraattori, SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Tektrotyd 20 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-07-25.doc

PL

Resepti

Teldipin 40mg-5mg, 40mg-10mg, 80mg-5mg, 80mg-10mg tabletti SPC 2019-09-04

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19 Uusi

PL

Resepti

Telfast 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >