Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 360
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trepulmix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tresiba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trevicta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trexan 2.5 mg, 10 mg tabletti SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Trexan 25 mg_ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2023-01-17

PL

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-03-27

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2022-10-10

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2022-12-05

PL

Resepti

Tricovivax 50 mg-ml liuos iholle SPC 2024-05-22

PL

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Trientine Waymade 200 mg kapseli, kova SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Triesence 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2022-11-24

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-17

PL

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-06-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trimbow - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-11-01

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-11-01

PL

Resepti

Trimopan 10 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-08-30

PL

Resepti

Trimopan 100 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällyinen, Trimopan 300 mg tabletti SPC 2022-08-30

PL

Resepti

TrioBe tabletti SPC 2023-09-19

PL

Resepti

Triplixam 5 mg-1.25 mg-5 mg, 5 mg-1.25 mg-10 mg, 10 mg-2.5 mg-5 mg, 10 mg-2.5 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-05

PL

Itsehoito

Triplo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2023-01-09

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2024-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trisenox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Triumeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Triveram 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >