Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 346
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Terrosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tesavel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Testavan 20mg-g transdermaaligeeli SPC 2023-09-06 Uusi

PL

Resepti

Testogel 16,2 mg-g transdermaaligeeli SPC 2022-07-22

PL

Resepti

Testogel 25 mg-annos, 50 mg-annos transdermaaligeeli SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Testosterone ratiopharm 1000 mg - 4 ml injektioneste, liuos SPC 2023-07-03

PL

Resepti

Tetmodis 25 mg tabletti SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Tetralysal 300 mg kapseli, kova SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Tetravac injektioneste, suspensio SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Tetrofosmin Rotop 0,23 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tevagrastim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teysuno - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tezspire - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thalidomide BMS (ent. Thalidomide Celgene, ent. Thalidomide Pharmion) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thalidomide Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thallous Ti-201 Chloride 37 MBq-ml injektioneste SPC 2022-12-09

PL

Resepti

Theracap 37 MBq - 5.55 GBq kapseli, kova SPC 2021-10-07

PL

Itsehoito

Therimin Hunaja ja Sitruuna 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Therimin Metsämarja 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Thiamine Sterop 50 mg-ml, 125 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Thiopental Panpharma 0,5 g, 1 g injektiokuiva-aine liuosta varten, SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Thiotepa Fresenius Kabi 15 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thiotepa Riemser - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thymanax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thymoglobuline 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten valmisteyhteenveto 2023-08-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thyrogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thyroxin 25, 100 mikrog tabletti SPC 2022-12-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >