Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thalidomide Celgene (ent. Thalidomide Pharmion) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thallous TI-201 Chloride injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Theofol 6.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-10-16

PL

Resepti

Theofol Comp oraaliliuos SPC 2021-03-17

PL

Resepti

Theracap kapseli SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Therimin Hunaja ja Sitruuna 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-04-16

PL

Resepti

Therimin Metsämarja 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-04-16

PL

Resepti

Thiamazole Uni-Pharma 5 mg tabletti SPC 2020-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thiotepa Riemser - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thymanax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thymoglobuline 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten valmisteyhteenveto 2020-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thyrogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thyroxin 25 100 mikrog tabletti SPC 2020-11-01.doc

PL

Resepti

Tibelia 2.5 mg tabletti SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Tibocina 2,5 mg tabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Tibolon Aristo 2.5 mg tabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti SPC 2020-11-16

PL

Resepti

Ticagrelor Krka 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

TicoVac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tigecycline Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-12-10

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2021-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tivicay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tizanidin Orion 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2015-12-07

PL

Resepti

TOBI 300 mg-5 ml sumutinliuos SPC 2021-02-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >