Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 329
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tramium 100 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Tramium 150 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Tramium 200 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Trampalgin 37.5.-325 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Tranexamic acid Accord 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tranexamic acid Alternova 100 mg-ml injektioneste SPC 2015-01-23

PL

Resepti

Tranexamic acid Baxter 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Tranexamic acid Stragen 100 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2021-07-19

PL

Resepti

Transiderm-Nitro 5 mg-24 tuntia, 10 mg-24 tuntia depotlaastari SPC 2021-10-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Translarna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trasylol 10 000 KIU-ml injektio- ja infuusioneste, liuos SPC 2020-06-30.doc

PL

Itsehoito

Travahex 0.5 mg-ml liuos iholle SPC 2021-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml+5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Travoprost-Timolol STADA 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trazimera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trecondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trelegy Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremfya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Treo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Treosulfan Tillomed 5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Treposa 1 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 10 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 2,5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treposa 5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 1 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-14 Uusi

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 10 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-14 Uusi

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 2.5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-14 Uusi

PL

Resepti

Treprostinil Tillomed 5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2022-06-14 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >