Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 359
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Topogyne 400 mikrogrammaa, tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Topotecan Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Topotecan Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Topotecan Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Toradol 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Torisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli SPC 2024-02-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trabectedin EVER Pharma 0,25 mg, 1 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-04-19.docx

PL

Resepti

Trabectedin STADA 0,25 mg, 1 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2024-02-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-07-27

PL

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-12-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Tramadol Krka 100 mg, 150 mg, 200 mg Krka depottabletti SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Tramadol Vitabalans 50 mg tabletti SPC 2022-01-13

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 37.5 mg-325 mg tabletti SPC 2024-02-13

PL

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 75 mg - 650 mg tabletti SPC 2024-02-13

PL

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-06-15 Uusi

PL

Resepti

Tramal 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-15 Uusi

PL

Resepti

Tramal 50 mg liukeneva tabletti SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Tramal 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-06-15 Uusi

PL

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2024-01-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >