Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-10 Uusi

PL

Resepti

Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2021-09-10 Uusi

PL

Resepti

Seroxat 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Sertralin Hexal 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-22

PL

Resepti

Sertralin Orion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-24 Uusi

PL

Resepti

Sertralin Pfizer 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Winthrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18.docx

PL

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Sevofluran Baxter 1 ml-ml inhalaatiohöyry, neste, SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Sevorane inhalaatiohöyry, neste SPC 2020-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Shingrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sialanar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sibicort emulsiovoide SPC 2020-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sibnayal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sifrol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Siklos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silapo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Accord 50 mg 100 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-06-07 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-17

PL

Resepti

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-12-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >