Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sugammadex Sandoz 100 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2021-03-16.docx

PL

Resepti

Sukolin 50 mg - ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-08-05

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti/itsehoito

Sumatriptan Teva 50 mg, 100 mg, tabletti SPC 2021-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunitinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sunitinib Krka 12,5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-21

PL

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-09-28 Uusi

PL

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Supemtek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste, SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-16

PL

Resepti

Sustanon ”250” injektioneste, liuos SPC 2021-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sustiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sutent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Suxamethonium Aguettant 10 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sycrest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sylvant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Symbicort 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Symbicort 80 mikrog-2.25 mikrog - inhalaatio inhalaatiosumute, suspensio SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Forte inhalaatiojauhe SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler inhalaatiojauhe SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Symbicort Turbuhaler Mite inhalaatiojauhe SPC 2020-10-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >