Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sufenta 5 mikrog/ml ja Sufenta Forte 50 mikrog/ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-05 Uusi

PL

Resepti

Sufentanil hameln 5 ja 50 mikrog-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2023-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Amomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Sugammadex Aspen 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-01-28.docx Uusi

PL

Resepti

Sugammadex Avansor 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Sugammadex Bioglan 100 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2023-03-02.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Gebro 100 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2023-02-14.docx

PL

Resepti

Sugammadex hameln 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Noridem 100 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Sugammadex Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-13.docx

PL

Resepti

Sugammadex Reddy 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-24

PL

Resepti

Sugammadex Sandoz 100 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Sugammadex STADA 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-12-16.docx Uusi

PL

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2022-08-09

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-10-26

PL

Resepti/itsehoito

Sumatriptan Teva 50 mg, 100 mg, tabletti SPC 2021-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunitinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sunitinib Avansor 12,5 mg, 25 mg and 50 mg kapseli, kova SPC 2021-05-24.docx

PL

Resepti

Sunitinib Krka 12,5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-09-14

PL

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-09-28

PL

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-11-02

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-09

PL

Resepti

Sunitinib Vivanta 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunlenca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >