Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 337
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

SmofKabiven infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

SmofKabiven Low Osmo Peripheral infuusioneste emulsio SPC FI 2019-02-19.docx

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer, infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

Smoflipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Sodium Iodide I-123 37 Mbq-ml injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 37-7400 MBq kapseli terapiaan SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Softacort 3.35 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2018-07-09.DOC

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sogroya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sojourn 100 % inhalaatiohöyry, neste, SPC 2021-06-10 Uusi

PL

Resepti

Solaraze 3 prosenttinen geeli SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-05

PL

Resepti

SOLIFENACIN KRKA, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09 07.doc

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg, kalvopäällysteinen tabletti, SPC, 2021-04-14.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Soliris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Solomet depot 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-07-29

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlorid. 40 mgml + 5 mgml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-09-20.docx

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg, 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-09-22

PL

Resepti

Solu-Medrol 125 mg, 250 mg, 500 mg ja 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten valmisteyhteenveto 09-11-2020.doc

PL

Resepti

Solu-Medrol 40 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten valmisteyhteenveto 09-11-2020.doc

PL

Resepti

Soluprick Positiivinen Kontrolli 10 mg-ml liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ Epiteeliuutteet liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

PL

Resepti

Soluprick SQ huonepölypunkit liuos ihopistotestiin SPC 2014-09-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >