Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 327
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sirturo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitagliptin Krka 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Sitagliptin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Sitagliptin Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-05

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-21

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2018-01-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sivextro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sixmo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skilarence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Skinoren 150 mg-g geeli SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Skinoren 200 mg-g emulsiovoide SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Skudex 25 mg - 27 mg tabletti SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Skudexa 75 mg-25 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skyrizi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Slinda 4 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-01-27.doc

PL

Resepti

Slorex 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-29

PL

Resepti

SmofKabiven Elektrolyytitön SPC 2019-01-11

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

SmofKabiven Low Osmo Peripheral infuusioneste emulsio SPC FI 2019-02-19.docx

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

Smoflipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Sodium Iodide I-123 37 Mbq-ml injektioneste SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 37-7400 MBq kapseli terapiaan SPC 2019-05-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >