Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 367
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Solomet 4 mg,16mg tabletti SPC 2021-11-30.doc

PL

Resepti

Solomet depot 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2022-11-22

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlorid. 40 mgml + 5 mgml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2023-02-16

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-25

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-08-25

PL

Resepti

Solu-Medrol 125 mg, 500 mg ja 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten valmisteyhteenveto 2024-03-01

PL

Resepti

Solu-Medrol 40 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten valmisteyhteenveto 2024-03-01

PL

Resepti

Soluprick Positiivinen Kontrolli 10 mg-ml liuos ihopistotestiin SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Soluprick Sq Epiteeliuutteet liuos ihopistotestiin SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Soluprick SQ Huonepölypunkit liuos ihopistotestiin SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Soluprick SQ Hyönteismyrkyt liuos ihopistotestiin SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Soluprick Sq Siitepölyt liuos ihopistotestiin SPC 2024-03-26

PL

Resepti

Soluvit infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-02-04.docx

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-05-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somakit Toc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somatuline Autogel 60 mg, 90 mg, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somavert - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sondelbay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Soolantra emulsiovoide 10 mg-g SPC 2020-09-23.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sorafenib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sorafenib Mylan 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-16

PL

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-13

PL

Resepti

Sorafenib Stada 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >