Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 327
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc

PL

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spravato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sprycel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2021-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Stapressial 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Staquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Starlix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stayveer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stefaminelle tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglatro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglujan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stelara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stella 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Stemetil 5 mg tabletti SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Stemflova 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-10-20

PL

Itsehoito

Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraalisen käyttöön SPC 2018-10-26

PL

Resepti

Steripet 250 MBq-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos ja 10 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2017-12-19

PL

Resepti

Stesolid Novum 5 mg-ml injektioneste, emulsio SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Stilnoct 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stivarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stocrin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >