Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 354
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin STADA 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Caspofungin STADA 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Caverject Dual 10 mikrog, 20 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2020-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cayston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cefazolin MIP Pharma 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Cefepim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Cefepime Norameda 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Cefotaxim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektiokuiva-aine, 2000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Ceftazidim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ceftriaxon Copyfarm 1g injektiokuiva-aine ja 2g infuusiokuiva-aine SPC 2010-01-06

PL

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Ceftriaxon MIP Pharma 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Ceftriaxon Navamedic 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-12-24

PL

Resepti

Ceftriaxon Navamedic 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-12-06

PL

Resepti

Ceftriaxon Stragen 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, 2 g infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, 1500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Cefuroxim Stragen 250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten ja 750 mg,1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-01-10

PL

Resepti

Cefuroxime Orion Pharma 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta-suspensiota varten SPC 2021-05-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >