Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 374
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-01 Uusi

PL

Resepti

Cisplatin Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-12-13

PL

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-09-20

PL

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Citalopram Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-27 Uusi

PL

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg SPC 2024-02-01

PL

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste SPC 2014-12-03

PL

Itsehoito

CitraFleet jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-12-04

PL

Itsehoito

CitraFleet oraaliliuos SPC 2023-04-12

PL

Resepti

Clamycinstad 250 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clamycinstad 500 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clariscan 0.5 mmol/ml injektioneste, liuos, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, SPC 2024-05-07 Uusi

PL

Resepti

Clarithromycin Hexal 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-04

PL

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-07-18 Uusi

PL

Resepti

Clastec 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-19

PL

Resepti

Clastec 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti/itsehoito

Cleari 0,12 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-05-04

PL

Resepti

Clefirem 14 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-13

PL

Resepti

Clindamycin Abcur 150 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2023-01-02

PL

Resepti

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg-ml injektioneste, liuos - infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Clindamycin MIP 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Clindamycin MIP 150 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Clindamycin Navamedic 300 mg, 600 mg infuusioneste, liuos SPC 2022-12-12

PL

Resepti

Clindamycin Noridem 150 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2024-04-26

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-02-18

PL

Resepti

Clindamycin SanoSwiss 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2023-08-28

PL

Resepti

Clindonix 10 mg-g + 50 mg-g geeli SPC 2023-11-01

PL

Resepti

Clindoxyl geeli SPC 2024-05-16

PL

Resepti

Clinimix N17G35E, infuusioneste, liuos, SPC 2021-09-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >