Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chenodeoxycholic acid Leadiant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Chirocaine 0.625 mg-ml, 1.25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Chirocaine 2.5 mg-ml, 5 mg-ml, 7.5 mg-ml injektioneste, liuos-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Chloramphenicol Orifarm 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-01-22

PL

Itsehoito

Chloraprep värillinen 20 mg-ml - 0,70 ml-ml liuos iholle SPC 2019-07-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholestagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholib - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg kapseli, kova SPC 2021-07-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cialis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ciambra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimzia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Accordpharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Aristo 30mg,60mg,90mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Cinacalcet Ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Cinacalcet Stada 30mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen valmisteyhteenveto 2020-07-01.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinqaero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinryze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-03-17.doc

PL

Resepti

Cipralex 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-17.doc

PL

Resepti

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-08-19 Uusi

PL

Resepti

Ciprofloxacin Hospira 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2014-04-17

PL

Resepti

Ciprofloxacin Krka 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Ciprofloxacin Navamedic 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-03

PL

Resepti

Ciprofloxacin Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-13

PL

Resepti

Ciprofloxacin ratiopharm 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-26

PL

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio SPC 2020-06-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >