Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 374
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2022-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Constella - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Controloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copaxone 20mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2024-03-01

PL

Resepti

Copaxone 40mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2024-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copiktra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copneg 0,5 mg-ml + 2,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-09-05

PL

Resepti

Coprenessa 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2022-05-12

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2.5 mg tabletti SPC 2021-11-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corbilta (ent. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Corhum liuos sydämenpysäytystä varten SPC 2023-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corlentor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Corsodyl 1 prosenttinen geeli suuonteloon SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml liuos suuonteloon SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml sumute suuonteloon SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Cortiment 9 mg depottabletti SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Corvert 87 mikrog-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cosentyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-09-13

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2023-09-13

PL

Resepti

COSOPT sine 20 mg-ml + 5 mg-ml, silmätipat, liuos SPC 2023-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cotellic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cotrim, Cotrim forte tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti SPC 2022-10-18

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-16

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2021-11-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >