Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-02

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2021-07-28

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2021-07-28

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2021-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
COVID-19 Vaccine Janssen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Coxiloc 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-11

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-26 Uusi

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-26 Uusi

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-26 Uusi

PL

Itsehoito

Crataegus tipat SPC 2017-01-17

PL

Resepti

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova PL 2020-10-28 clean.docx

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-02-18

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-02-18

PL

Itsehoito

Creon 20 000, 35 000 enterokapseli, kova SPC 2021-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cresemba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Crinone 8 prosenttinengeelil SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Crispin Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Crispin Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Crusia 100 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crysvita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cubicin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cufence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-10-14

PL

Itsehoito

Cuplaton 300 mg-ml tipat, emulsio SPC 2020-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprymina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >