Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-08-27 Uusi

PL

Resepti

Celecoxib Orion 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Celecoxib Pfizer 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Celecoxib Sandoz 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-11-27

PL

Resepti

Celecoxib Stada 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Celeston Chronodose 3+3 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2021-08-26 Uusi

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CellCept - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Celluvisc 1.0 % silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-08-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Celsentri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Celsunax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cemisiana 0.03 mg - 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ceplene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ceprotin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cerdelga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ceretec 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cerezyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cernevit injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Certican 0.1 mg, 0.25 mg dispergoituva tabletti SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Certican 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg ja 1.0 mg tabletti SPC 2020-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cervarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Cetimax 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-18

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin-ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-05

PL

Resepti

Cetraxal 2 mg_ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3 mg-ml + 0.25 mg-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Cetraxal Comp 3mg-ml+0.25mg-ml korvatipat, liuos SPC 2019-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cetrotide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Champix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >