Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 373
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Caloket 30 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2023-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Calquence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Calrecia 100 mmol-l infuusioneste, liuos SPC 2023-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CAMCEVI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Camzyos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cancidas (ent. Caspofungin MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Candecam 8 mg-5 mg, 16 mg-5 mg, 16 mg-10 mg tabletti SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Candecam 8 mg-5mg, 16 mg-5 mg, 16 mg-10 mg tabletti SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Candemox 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2022-05-05

PL

Resepti

Candemox Comp 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Canderion Comp 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Candesarstad 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Candesartan Krka 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, tabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Candesartan Orion 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Krka 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2023-08-24

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Orion 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Candestad Comp 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-11-26

PL

Resepti

Candexetil 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Candexetil Comp 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Candexetil Comp 8 mg-12,5 mg, 16 mg-12,5 mg tabletti SPC 2022-05-20

PL

Itsehoito

Canesderm 10 mg-g emulsiovoide SPC 2024-01-19 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Canespor 10 mg-g emulsiovoide SPC 2022-01-27

PL

Itsehoito

Canesten 10 mg-g emulsiovoide SPC 2024-01-19

PL

Resepti

Canesten 20 mg-ml emätinemulsiovoide SPC 2024-01-19

PL

Resepti

Canesten 200mg emätinpuikko, tabletti SPC 2022-01-27

PL

Resepti

Canesten 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Canesten 500 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2022-01-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >