Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Canderion Comp 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2020-12-10

PL

Resepti

Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit SPC 2020-07-14.docx

PL

Resepti

Candesartan Krka 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, tabletti SPC 2021-05-19 Uusi

PL

Resepti

Candesartan Orion 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Krka 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Orion 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Candestad 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2020-06-19 .doc

PL

Resepti

Candestad Comp 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-05-27 Uusi

PL

Resepti

Candexetil 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Candexetil Comp 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2020-05-06

PL

Resepti

Candexetil Comp 8 mg-12,5 mg, 16 mg-12,5 mg tabletti SPC 2020-05-06.doc

PL

Itsehoito

Canesderm 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-09-09 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Canespor 10 mg-g emulsiovoide SPC 2019-01-22

PL

Itsehoito

Canesten 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-06-02

PL

Resepti

Canesten 20 mg-ml emätinemulsiovoide SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Canesten 200mg emätinpuikko, tabletti SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Canesten 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Canesten 500 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2021-05-08

PL

Itsehoito

Canesten Kombi emätinpuikko + emulsiovoide SPC 2021-05-25

PL

Itsehoito

Canesten Soft Kombi 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-05-25

PL

Resepti

Capecitabin Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Koanaa 150 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Orion 150 mg 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caprelsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caprilon 100 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Caprilon 500 mg tabletti SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Captomin 12.5 mg tabletti SPC 2001-05-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >